Aktualności

REKRUTACJA TRWA!!!


Dołącz do nas!
W Szkole Kadetów nie będziesz anonimowy!


     W Liceum Ogólnokształcącym Akademickiego Zespołu Szkół dbamy nie tylko o wysoki poziom kształcenia, ale również o zapewnienie młodzieży opieki świetlicowej, pomocy pedagoga i pielęgniarki szkolnej. Znamy swoich wychowanków i Ich Rodziców. Podchodzimy indywidualnie do potrzeb każdego ucznia, radzimy, jak rozwiązać skomplikowane problemy, cieszymy się z osiągniętych sukcesów, wspieramy w przypadku porażek. Urozmaicamy tok nauki, zapewniamy odkrywanie praktycznego aspektu zdobywanej wiedzy. Dbamy o dobrą atmosferę między uczniami i nauczycielami, okazujemy sobie wzajemną sympatię i szacunek. Doceniamy zarówno osiągnięcia uczniów zdolnych, jak i starania słabszych. W naszym gronie każdy jest najważniejszy!

 

Czekamy na Ciebie, do zobaczenia! J


Rekrutacja 2015/2016

Do 25 czerwca 2015r. prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły (p. 114) następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
  • kwestionariusz (druk dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
  • dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (dyplomy, zaświadczenia o pełnionych funkcjach itp.).

Od 26 czerwca 2015r. prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły (p. 114) następujących dokumentów: 

  • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • 2 fotografii (wielkość jak na legitymację),
  • karty zdrowia (od pielęgniarki szkolnej),
  • zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w klasie mundurowej.

Dokumenty rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania” w Chojnicach przyjmuje oraz informacji udziela Sekretariat Szkoły – p. 114, ul. Świętopełka 10, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,tel. 602 231 659

 Zapraszamy! 
Szczegóły w zakładce: Rekrutacja LO
 

Liga Kartingowa

       Dnia 11.05.2015 odbyła się Liga kartingowa dla Liceum Ogólnokształcącego AZS "Pomerania".     Wszyscy bawili się doskonale, włącznie z wychowawczynią klasy -  Kariną Luśtoń.

Wszystko odbyło się w miłej i wesołej atmosferze. Nie obyło się bez drobnych kolizji :)

Uczniowie naszej Szkoły mają zadatki na zawodowych kierowców:).

Wyniki ligi:

I miejsce: Gracjan Krenski

II miejsce: Patryk Bołtruczyk

III miejsce: Sebastian Lewiński

IV miejsce: Kamil Kierszk

V miejsce: Denis Dobrzański

VI miejsce: Joanna Piekut

VII miejsce: Paulina Maik

VIII miejsce: p. Karina Luśtoń

 

IX miejsce: Oliwia Kiedrowska

KINIA x 3

MALEŃKA, JESTEŚ WIELKA!!

czyli…

KINGA PIĄTA w finale Ogólnopolskiego Konkursu

 

     Kinga Kowalik zajęła piąte miejsce w ogólnopolskim finale konkursu „Polska w Unii”
i uzyskała cenne nagrody rzeczowe. Zawody finałowe odbyły się w Sopocie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego i połączone były z Obchodami Dnia Europy
i konferencją naukową.

     Konkurs „Polska w Unii” składał się z trzech etapów. W konkursie brało udział ponad 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a do jego finału zakwalifikowało się 12 osób.

GRATULUJEMY!!!

(J.B.)
 

Stypendium unijne dla Kingi!

     Serdecznie gratulujemy Kindze Kowalik otrzymania stypendium naukowego w ramach projektu „Pomorskie- dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego w roku 2015”

 (J.B.)
 

Kinga Kowalik zajęła III miejsce w II etapie konkursu „Polska w Unii” i awansowała do jego finału. Lepsi od Kingi okazali się jedynie maturzyści z Gdyni i Słupska (laureaci i finaliści wielu olimpiad). Co roku w konkursie bierze udział około 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  a do finału zawodów kwalifikuje się 10-12 najlepszych. Uczestnicy III etapu konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody. Dla trójki najlepszych przewidziano m.in. wycieczki
do Brukseli.

Uczestnicy II etapu zawodów wysłuchali kilku atrakcyjnych wykładów wygłoszonych przez naukowców z Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Finał konkursu odbędzie się 12 maja w Sopocie i zostanie połączony z „Galą Dnia Europy” oraz konferencją naukową. Organizatorem zawodów jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Konkurs i Gala Dnia Europy odbywają się pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Wałęsy.

Kindze gratulujemy wspaniałego wyniku i życzymy kolejnych. 

Jesteśmy z Ciebie dumni!

 

W marcu 2015r. braliśmy udział w trzech ciekawych  spotkaniach:

13.03  naszym gościem był  ppłk dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej w Warszawie 
i wykładowca PWSH „Pomerania” w Chojnicach, który przekazał nam informacje m. in. na temat międzynarodowych stosunków wojskowych w obecnej sytuacji politycznej;

17.03 gościliśmy Panią Grażynę Jaszewską, specjalistę ds. edukacji w Zaborskim Parku Krajobrazowym, która przedstawiła interesującą prezentację dotyczącą bioróżnorodności
w naszym regionie oraz poszerzyła naszą wiedzę o szereg ciekawostek ze świata lokalnej fauny i flory;
 

24.03 uczestniczyliśmy w spektaklu przygotowanym przez uczniów ZS im. Filomatów Chojnickich, opartym na dramacie St. Wyspiańskiego pt. „Wesele”.


Dyplomy, stypendia, gratulacje

         Piątek 27 lutego 2015 roku był dla naszych uczniów dniem wyjątkowym. Podczas uroczystego apelu wyróżniono najlepszych i najbardziej aktywnych.

         Spotkanie podsumowujące I semestr roku szkolnego 2014/2015 miało charakter uroczysty. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Założyciela Szkoły, Rektora PWSH „Pomerania” prof. nzw. dra hab. Janusza Gierszewskiego, Zastępcy Dowódcy JW 3775 mjra Andrzeja Lubczyńskiego, Właściciela Firmy STRAŻAK, kpt. poż. w st. sp. mgr. Ryszarda Słomińskiego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, mgr Sławomiry Brunki oraz Dziennikarek Czasu Chojnic i Gazety Pomorskiej. Apel rozpoczęli uczniowie klasy I LO odśpiewaniem Hymnu do Miłości Ojczyzny i zdaniem raportu. Następnie Dyrektor Szkoły, dr Wiesław Lesner powitał zebranych przedstawiając cel spotkania, po czym wychowawca klasy, dr Karina Luśtoń, nawiązała do tradycji szkoły kadeckiej, na której wzoruje się nasze liceum. Po rysie historycznym, nastąpił najbardziej oczekiwany moment nagrodzenia uczniów. Założyciel i Dyrektor Szkoły mianowali na stopień KADETA czworo uczniów: Oliwię Kiedrowską, Kingę Kowalik, Marka Niemczyka i Wiesława Zaborowskiego. Dyplom Wzorowego Ucznia za uzyskanie najwyższej średniej w I semestrze, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zaangażowanie, aktywność i wzorowe zachowanie otrzymała obecna Przewodnicząca Klasy, Kinga Kowalik, a podziękowanie za pełnienie tej funkcji  w pierwszym semestrze, Alicja Niemczyk. Dyplomy za osiągnięcia sportowe wręczono Sebastianowi Lewinskiemu i Gracjanowi Krenskiemu, natomiast dyplom za aktywność czytelniczą, Paulinie Maik. Przyznano również dwa stypendia: naukowe, dla Kingi Kowalik ufundowane przez Dyrektora firmy Brama Pomorza Grzegorza Jasińskiego i okolicznościowe, dla Alicji Niemczyk, którego sponsorem był Właściciel firmy Strażak, Ryszard Słomiński. Prawdziwą niespodzianką zaskoczył uczniów i wychowawczynię Założyciel AZS prof. nzw. Janusz Gierszewski, wręczając każdemu z nich indywidualny karnet na basen i saunę. Następnie głos zabrali Goście, którzy  pogratulowali uczniom dotychczasowych sukcesów oraz życzyli samozaparcia i powodzenia w drugim semestrze.  Na zakończenie, Redaktor Czasu Chojnic, Danuta Niedzielska zaprosiła uczniów
do wspólnej, pamiątkowej fotografii.

        Do zobaczenia w czerwcu!!  


95 rocznica powrótu Chojnic do Ojczyzny

31 stycznia 2015 roku, w 95 rocznicę powrotu Chojnic do Macierzy, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania” wzięli udział w oficjalnych uroczystościach.  W obecności władz miasta, przedstawicieli służb mundurowych oraz pocztów sztandarowych instytucji oświatowych, stowarzyszeń społeczno – historycznych, naszą Szkołę reprezentowały: Natalia Januszewska, Martyna Kosiedowska, Joanna Piekut. Uczennice w mundurach polowych uczestniczyły w zorganizowanej z tej okazji Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Miasta w Bazylice Mniejszej. Następnie udały się w uroczystym pochodzie złożyć wieniec pod tablicą pamiątkową przy Bramie Człuchowskiej. 


Wizyta w Areszcie Śledczym

Wizyta w Areszcie Śledczym 19 grudnia 2014r. grupa uczniów LO miała okazję zwiedzić Areszt Śledczy w Chojnicach. Opiekunem wycieczki edukacyjnej był ppłk SW w stanie spoczynku Grzegorz Pawłowski. Areszt Śledczy powstał w 1864 roku i przez wszystkie kolejne lata pełnił funkcję więzienia. Obecnie jest przeznaczony dla 132 tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn. Wchodząc do aresztu musieliśmy przejść przez czujnik wykrywania metalu, zdać plecaki i telefony oraz zostawić legitymacje. W sali widzeń czekali na nas kierownicy działu ochrony, Panowie ppor. Damian Kowalik i Mirosław Loński. Po krótkim wprowadzeniu, rozpoczęliśmy zwiedzanie budynku. Na dobry początek zostaliśmy zamknięci w celi przejściowej. Brrr.... okropne uczucie... Zdecydowanie przyjemniej było w świetlicy, w której skazani spędzają czas wolny i uczestniczą w niedzielnych mszach. Z okien budynku oglądnęliśmy spacerniak. Na jednym z korytarzy zauważyliśmy gabinet stomatologiczny i lekarski. Dużo dowiedzieliśmy się na temat pracy, którą skazani wykonują na terenie aresztu albo poza jego murami, np. w schronisku dla zwierząt, w hospicjum lub w sądzie. Więźniowie sami sobie gotują obiady. Jeden ze skazanych dba o eleganckie fryzury kolegów. Po obejrzeniu budynku wróciliśmy do sali widzeń, gdzie czekały na nas akcesoria strażników więziennych. Zakuci w prawdziwe kajdanki, ledwie wytrzymaliśmy parę minut. Oglądając znane dotychczas tylko z filmów przyrządy, mieliśmy okazję zadawać mnóstwo nurtujących nas pytań. Na każde otrzymaliśmy wyczerpującą, fachową odpowiedź. Zajęcia w areszcie uzmysłowiły nam, jak inne są realia życia w zamknięciu. Zmieniliśmy zdanie na temat funkcjonowania polskiej Służby Więziennej. Cieszymy się, że mogliśmy zwiedzić obiekt ogólnie niedostępny dla „niewtajemniczonych”. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się tam pojawić, oczywiście – w charakterze zwiedzających...

Martyna Kosiedowska

Opłatek w Liceum ogólnokształcącym

 

W piątek, 19. 12. 2014 roku, po raz pierwszy odbyło się spotkanie wigilijne, które zorganizowali uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania”. Spotkanie obecnością swą uświetnił JM Rektor PWSH prof. nzw. dr hab. Janusz Gierszewski, który życzył wszystkim obecnym wielu sukcesów edukacyjnych i życiowych. Ksiądz Piotr Lipkowski modlitwą oraz błogosławieństwem wzbogacił duchowo uczestników Opłatka. Wzajemnie składano sobie życzenia. Przy pysznych potrawach wigilijnych przygotowanych przez rodziców i uczniów, w ciepłej i serdecznej atmosferze zabrzmiały tradycyjne, polskie kolędy…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

 

W środę, 19 listopada 2014 roku wybraliśmy się na zajęcia edukacyjne do Jednostki Wojskowej numer 3775 w Nieżychowicach.

Od progu powitał nas Pan chorąży Robert Ryng. Przeszliśmy przez teren wojskowy i od razu skierowaliśmy się na teren kompanii. Tam na początku zwiedzaliśmy Salę Tradycji. Następnie obejrzeliśmy krótki film o Batalionie Radiotechnicznym. Na wyższych kondygnacjach budynku czekały na nas nie lada atrakcje. Na początku zobaczyliśmy wojskowe ubranie OP1. Potem starszy kapral Damian Fojut pokazał nam poszczególne rodzaje broni. Następnie mogliśmy wypróbować swoje zdolności strzelając na trenażerach. Po tych niecodziennych przeżyciach zostaliśmy poczęstowani herbatą w żołnierskiej stołówce, a niektóre z naszych koleżanek zwiedzały kuchnię i magazyny. Potem przyszedł czas na musztrę i tu… pokazaliśmy co potrafimy!!

Wycieczka bardzo dużo „opowiedziała” nam o pracy Polskiego Wojska. Była świetnie zorganizowana, za co serdecznie dziękujemy! Liczymy, że uda nam się jeszcze odwiedzić jednostkę w Nieżychowicach.

 

 

Martyna Kosiedowska

Martyna Różańska

 WICEMINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

PRZYJĄŁ ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

 

Tegoroczna Inauguracja nowego roku akademickiego w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej „Pomerania”, miała wyjątkowy przebieg. 3 października 2014 roku po raz pierwszy w historii tej uczelni uroczyste ślubowanie złożyli na ręce Wiceministra Spraw Wewnętrznych, Grzegorza Karpińskiego, uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania”.

Młodzi kadeci wystąpili w galowych mundurach, podkreślających rangę i powagę wypowiadanych słów roty ślubowania. Stanowiły one zobowiązanie do szacunku i obywatelskiej troski o dziedzictwo narodowe, wierności ideałom i tradycji szkoły kadeckiej, wysiłku i rzetelnego zdobywania wiedzy.

Po złożeniu ślubowania, uczniowie wraz z chórem „Filomata” odśpiewali pieśń Ignacego Krasickiego „Hymn do miłości ojczyzny”.

Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, zarządzający jednostkami samorządowymi i prywatnymi, rodzice, wykładowcy i inni zaproszeni goście.

 

 

 WYCIECZKA EDUKACYJNA DO STRAŻY POŻARNEJ W CHOJNICACH

 

 

6 października 2014 roku o godz. 10.30 wyruszyliśmy sprzed szkoły i udaliśmy się na praktyczną lekcję do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.


Wszyscy byli podekscytowani i ciekawi, jak wygląda miejsce pracy strażaków. Gdy dotarliśmy na miejsce, kapitan Marcin Wróblewski oprowadził nas po komendzie. Potem odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowym mł. bryg. Jackiem Knuthem, który bardzo ciekawie opowiedział nam o codziennej pracy i obowiązkach strażaków oraz o niebezpieczeństwach grożących im w czasie przeprowadzanych akcji. Podkreślił, że współczesny strażak musi nie tylko umieć opanować ogień i gorączkę wywołaną pożarem ale również udzielać I pomocy przedmedycznej oraz technicznej ratującej życie, np. odblokować drzwi samochodu i in. Następnie oglądaliśmy wozy strażackie. Do jednego z nich mogliśmy wejść i z bliska podziwiać jego nowoczesne wyposażenie. Na zakończenie tej interesującej wyprawy mł. kpt. Maciej Szrama zademonstrował nam zjazd po rurze, tak ważny w jak najszybszym dotarciu do wozu po otrzymaniu wezwania. Wycieczka bardzo nam się podobała, liczymy na więcej…

 

Opracowanie: Pola Drążkowska

 

 

 

 


SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU

WYCIECZKA EDUKACYJNA


Dnia 26 września klasa I Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania” pojechała na wycieczkę dydaktyczną do Szkoły Policji w Słupsku. Celem naszej wizyty było poznanie realiów przygotowania zawodowego policjantów. Placówkę zwiedzaliśmy w towarzystwie przewodnika – st. asp. Dariusza Pióro. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się jak wygląda przygotowanie młodych adeptów do pełnienia czynnej służby. Mogliśmy obejrzeć sale wykładowe. Udostępniono nam wyposażenie, umundurowanie bojowe, mogliśmy dotknąć różnych rodzajów broni. Zwiedziliśmy także Muzeum Kryminologii, obejrzeliśmy celę więzienną i tradycyjne sposoby wyszukiwania śladów.

 

Wycieczka wszystkim bardzo się podobała, dostarczyła wielu wrażeń. Mogliśmy przekonać się jak prezentują się warunki dydaktyczne i okoliczności szkolenia kadry policyjnej. Niektórzy z nas, dzięki temu wyjazdowi już są pewni, że po maturze zechcą przejść selekcję i wstąpić w szeregi policji.

 

Oprac. Pola Drążkowska, Martyna Kosiedowska

 

Więcej zdjęć w galerii.

 

 

 

 

 

 

      HISTORYCZNA INAUGURACJA


1 września 2014 roku w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania” odbyła się ceremonia inauguracji roku szkolnego. Uroczystość otworzył Dyrektor dr Wiesław Lesner, który  przywitał obecnych, a w szczególności inicjatora oraz organizatora liceum JM prof. dra hab. Janusza Gierszewskiego oraz wygłosił słowo wstępne. Podkreślił  fakt, iż szkoła ta nawiązuje do tradycji szkół kadeckich i koncepcji wychowania patriotyczno – obywatelskiego.  Zwracając się do uczniów zapewnił ich, że znajdują się w miejscu, w którym będą zdobywać wiedzę, umiejętności
i kompetencje konieczne w późniejszym życiu zawodowym.

Inaugurację uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb mundurowych:  Naczelnik  Wydziału Prewencji KPP w Chojnicach nadkom. Barbara Ryduchowska, Dowódca Jednostki Wojskowej płk. Tomasz Michalski, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej – kpt. Marcin Wróblweski oraz Dyrektor Aresztu Śledczego mjr Zbigniew Jażdżewski.  Każdy z zaproszonych gości gratulował pomysłu i inicjatywy powstania placówki dającej szansę młodym ludziom przygotowania oraz zapoznania się ze specyfiką pracy reprezentowanej  przez nich instytucji.

 

W obecności zaproszonych gości, rodziców oraz grona pedagogicznego – przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kosiedowski zabierając głos, przytoczył słowa Franciszka Bacona: Wielka wiedza czyni skromnym, mała wiedza czyni zarozumiałym.

Na koniec Dyrektor dr Wiesław Lesner życzył uczniom i nauczycielom sukcesów i dobrego samopoczucia opartego na zaufaniu, szacunku i przyjaźni w gronie koleżanek i kolegów.

 

Rok szkolny 2014/2015 został rozpoczęty.

 

 

 

 

NAJCZĘŚCIEJ  ZADAWANE  PYTANIA  PRZEZ  GIMNAZJALISTÓW 
-  KANDYDATÓW  DO  SZKOŁY  KADETÓW

 

 

 

Jaką ilość punktów trzeba zdobyć, aby dostać się do szkoły?

 

Ilość punktów przeliczeniowych nie ma wpływu na przyjęcie lub nieprzyjęcie kandydata do szkoły.

 

 

 

Czym się różni szkoła niepubliczna od szkoły publicznej?          

 

Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Kadetów jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że spełnia wszelkie wymogi edukacyjne, organizacyjne i administracyjne, przypisane szkołom publicznym – zgodne z wymogami prawa oświatowego. Świadectwa ukończenia szkoły
i świadectwa maturalne – są tej samej rangi, jak te wydawane w szkołach publicznych.

 

 

 

Czy szkoła jest płatna – ile wynosi wpisowe i czesne?

 

Nauka jest bezpłatna, szkoła nie pobiera opłaty „wpisowej”, uczniowie nie płacą czesnego.    

 

 

 

Czy obowiązują egzaminy lub testy sprawnościowe?

 

Nie ma żadnych egzaminów wstępnych, ani testów sprawnościowych – wszyscy uczniowie będą zdobywać  odpowiednią wiedzę i umiejętności (na wysokim poziomie) w całym cyklu kształcenia. Wymagane jest świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu gimnazjalnego.

 

 

 

Czy do klas mundurowych potrzebne są dodatkowe badania lekarskie?

 

Kandydatów do poszczególnych klas nie dotyczą żadne dodatkowe badania lekarskie.

 

 

 

Czy w szkole będzie realizowany taki sam program nauczania jak w każdym liceum ogólnokształcącym?

 

W szkole realizowane będą wszystkie takie same przedmioty, jak w innych liceach oraz –
w poszczególnych klasach mundurowych – przedmioty specjalistyczne (teoretyczne, praktyczne
i sportowe).

 

 

 

W jaki sposób będą realizowanie zajęcia specjalistyczne?                                                                                                                                             

 

Zajęcia specjalistyczne – edukacja policyjna, edukacja strażacka, wychowanie wojskowe, edukacja penitencjarna (więzienna) – realizowane będą przez kadrę oficerską i akademicką na terenie szkoły oraz w jednostkach terenowych.

 

 

 

Czy z przedmiotów dodatkowych będą wystawiane oceny?

 

Przedmioty dodatkowe – specjalistyczne są przedmiotami autorskimi, na bieżąco monitorowanymi
i ocenianymi przez prowadzących poszczególne zajęcia.

 

 

 

Ile trwa nauka w szkole?

 

Nauka trwa – jak w każdym liceum ogólnokształcącym – trzy lata.

 

 

 

Czy ukończenie liceum daje przygotowanie tylko do pracy w służbach mundurowych?                                                                                  

 

Absolwenci liceum zdobywają wykształcenie ponadgimnazjalne i po zdaniu matury mają możliwość podjęcia studiów na dowolnych kierunkach.

 

 

 

Czy w szkole jest internat i ile kosztuje?

 

Aktualnie szkoła nie dysponuje internatem. Uczniowie zamiejscowi mogą ubiegać się o zamieszkanie
w bursie szkolnej (na ogólnych zasadach dla uczniów wszystkich szkół) lub na stancjach u osób prywatnych (na zasadach uzgodnionych z rodzicami).

 

 

 

Czy absolwenci liceum będą dobrze przygotowani do matury?

 

Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest bardzo dobre – na poziomie akademickim – przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Służyć temu będzie profesjonalna kadra pedagogiczna oraz odpowiednio realizowany proces edukacyjno – wychowawczy  w szkole.

 

 

 

 

_______________________________________________________________


REGULAMIN REKRUTACJI

W CHOJNICKIM ZESPOLE SZKÓŁ „POMERANIA”

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „POMERANIA” SZKOŁA KADETÓW

W CHOJNICACH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 


           Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego „Pomerania” - Szkoły Kadetów w Chojnicach  przeprowadzana jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2014/2015 i na podstawie art. 9. ust. 2-3 oraz art. 10. ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).


                W Liceum Ogólnokształcącym „Pomerania” - Szkole Kadetów proponuje się naukę
w następujących klasach:

1.      KLASA POLICYJNA,

2.      KLASA STRAŻACKA,

3.      KLASA WOJSKOWA,

4.      KLASA PENITENCJARNA.

 

 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego do podjęcia nauki w klasie pierwszej CHZS „Pomerania” jest:

a)    złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej,

b) dostarczenie do szkoły potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem „1”.

2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej CHZS „Pomerania” jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna.

 

 Zapraszamy!!